รายละเอียดต้นไม้

Plant Details

รดนำ

เป็นพืชที่ต้องการนำในระดับปานกลาง รดน้ำประมาณสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง

แสง

เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดในระดับหนึ่ง ควรให้อยู่ในที่แสงถ่ายเทสะดวก

ปุ๋ย

ควรใส่ปุ๋ยให้อาหารให้เพียงพอประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน

ประวัติของพืช

ว่านหางจระเข้เป็นพืชที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งในเรื่องสรรพคุณทางการแพทย์ ด้านความสวยงาม ด้านยารักษา สามารถปลูกเป็นไม้ประดับ หรือเป็นพืชที่ให้ความชุ่มชื่น มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์